envelope home phone

Anslagstavlan

Välkommen till vår nya hemsida.

Här kommer vi löpande lägga ut aktuell information, t.ex. viktiga datum och aktuella belopp att hålla reda på.

Nyheter

Välkommen till vår nya hemsida!

Viktiga datum

Årsstämman ska enligt Bolagsverket hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång

 

 

Belopp att hålla reda på

Basbelopp 2021
Prisbasbelopp 47 600
Förhöjt prisbasbelopp 48 600
Inkomstbasbelopp 68 200

Skattefria gåvor från arbetsgivare 2021 (inkl moms)
Julgåva 500 kr
Jubileumsgåva 1 500 kr
Minnesgåva 15 000 kr
Överskrids beloppen blir hela summan skattepliktig

(Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (20 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor får inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör).