envelope home phone

Anslagstavlan

Välkommen till vår nya hemsida.

Här kommer vi löpande lägga ut aktuell information, t.ex. viktiga datum och aktuella belopp att hålla reda på.

Nyheter

Välkommen till vår nya hemsida!

Viktiga datum

Årsstämman ska enligt Bolagsverket hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång

 

 

Belopp att hålla reda på

Basbelopp 2018
Prisbasbelopp 45 500
Förhöjt prisbasbelopp 46 500
Inkomstbasbelopp 62 500

Skattefria gåvor från arbetsgivare 2018 (inkl moms)
Julgåva 450 kr
Jubileumsgåva 1 350 kr
Minnesgåva 15 000 kr
Överskrids beloppen blir hela summan skattepliktig

(Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (20 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvorfår inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör).